Kategoriyi İnceleGıda Güvenliği

Gıda güvenliği, insan sağlığı ve sürdürülebilir yaşam için hayati bir önem taşır, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan gelişmeler, bu konunun derinlemesine incelenmesini gerektiriyor. 2023 yılında gıda güvenliğine dair alınan aksiyonlardan bazılarını sıralayacak olursak ; Gıda Sektöründeki Bilgi Kirliliğine Dikkat Çekildi: Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) 2023 yılı…

Gıda güvenliği, her zaman öncelikli bir konu olmuştur ve teknoloji bu alanda devrim niteliğinde ilerlemeler sağlamıştır. 2023 yılı itibariyle, gıda güvenliği alanında yaşanan üç önemli teknolojik gelişmeyi daha detaylı bir şekilde ele alalım. 1. Blockchain Teknolojisi ve Gıda İzlenebilirliği Blockchain teknolojisi, gıda güvenliğinde izlenebilirliği ve şeffaflığı artıran bir…

Son yıllarda, dünya genelinde yaşanan pandemi, günlük hayatımızın her alanında bir dizi değişikliğe neden oldu. Bu değişimlerden biri de, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin artmasıdır. Salgın süreci, tüketicileri sağlıklı ve güvenilir gıdalara daha fazla yönlendirdi. Gıda güvenliği, sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıp, pandemi ile birlikte bir öncelik haline geldi.…