Organik Tarım Nedir?

organik tarım nedir?

Organik Tarım tanımını Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği  şu şekilde açıklamaktadır. 

“Tarımsal ekosistem sağlığını, biyoçeşitlilik, biyolojik döngü ve toprağın biyolojik aktivitesini de içerecek şekilde destekleyen ve sürekli kendini yenileyen üretim sistemidir.” Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım zehiri (pestisit) kullanılmamaktadır. 

Organik tarım ekolojik sistemin, zararlılar ve hastalıklarla kendine özgü yöntemlerle mücadele etmesi esasına dayanır.
Bu mücadele sırasında sentetik pestisitlerin, kimyasal gübrelerin, büyüme hormonlarının, antibiyotiklerin ve modifiye edilmiş genlerin kullanımı tamamen yasaklanmıştır. 

GDO kullanımı yasaktır. Verim değil kalite esastır. Sertifikalıdır ve kontrol edilebilir. Bitki, hayvan ve işçi refahı önceliklidir. Doğayla dost, ekolojiye saygılıdır. 

Günümüzde satış ve pazarlama faaliyetlerini daha cazip kılmak için maalesef organik kelimesi de birçok yerde ürün sertifikaya sahip olmasa dahi kullanılmaktadır. Tüketici aldığı ürünün gerekli denetimlerden geçerek sertifikasyona bağlı olarak üretilip üretilmediğini bilmek istiyorsa ,ürünün sahip olduğu organik gıda sertifika etiketini kontrol etmelidir . Türkiye’deki organik tarım logosu görseli ise yazımızın başlığında yer almaktadır.

Organik tarım da üretimden tüketime kadar her aşama da kontrol ve sertifika mevcuttur. Doğayı ve tarım alanlarını tahrip etmeden insanda olumsuz yan etkilere sebep olmayacak şekilde sebze, meyve,bitkisel ve hayvansal ürünler elde edilir. Organik tarım da, uzun vadeli toprak sağlığını korumak ve toprağın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yeşil gübreleme,hayvan gübreleri ve ürün rotasyonları kullanılır. Organik tarım sadece bitkisel üretimle sınırlı değildir. Hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim ile birlikte doğal alanlarda bitki toplama, alternatif tıp ve ilaç sanayinde kullanılan bitkilerin üretimini de kapsar.

Yeşil Gübreleme Nedir ?

Tek yıllık tarımsal üretim de tarla belli bir süre ( 3-4 ay) nadasa (boş bırakılması,dinlendirilmesi) bırakıldığın da veya çok yıllık bitkiler de (meyve-zeytin) özellikle fidan çağında toprağa organik madde kazandırmak amacı ile yetiştirilen bitkilerin toprağa karıştırılması yeşil gübrelemedir. Faydaları ise, toprağı organik maddece zenginleştirir, toprak erozyonunu engeller ve toprağın besin maddesi tutma kapasitesini arttırır.

Ürün Rotasyonları Nedir ?

Aynı tarlada birbirini izleyen dönemlerde çeşitli bitkilerin ardı ardına yetiştirilmesidir. Bunu neden yapıyoruz çünkü, aynı arazide her yıl aynı bitki çeşidinin üretilmesi toprağı tarımsal üretime elverişli olmasını engelliyor. Buna toprak yorgunluğu diyoruz. Bu yüzden ürünleri rotasyona uğratıp farklı çeşitlerde ürün ekiyoruz toprağa.

Organik Ürün Belgesi Nasıl Alınır?

Organik ürün belgesi almak isteyen çiftçilerin, uluslararası tüm standartları sağlamış olması gerekir. Bilinmesi gerekir ki asıl önemli olanın nihai ürünün değil tüm aşamalarının kontrol edildiğidir. Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlara aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Yetkili-Kuruluslar-KSK

Organik Gıda Sertifikası Alma Aşamaları:

 1. Organik Tarım Standardına Uygun Üretim: Organik gıda üreticileri, organik tarım standartlarına uygun olarak üretim yapmalıdır. Bu standartlar kapsamında kimyasal gübre ve sentetik pestisit kullanımını yasaklar ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını belirler.
 2. Organik Tarımı Denetleyen Kuruluş Seçimi: Üretici, organik tarımı denetleyen bir sertifikasyon kuruluşunu seçer. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar bu denetimleri gerçekleştirir.
 3. Başvuru ve Belgelendirme: Üretici, seçtikleri sertifikasyon kuruluşuna başvurur ve gerekli belgeleri sunar. Bu belgeler, üretimin organik standartlara uygun olduğunu gösterir.
 4. Denetim: Seçilen kuruluş, üretici işletmeyi yerinde denetler. Üretim süreçleri, tarım alanları ve işletme faaliyetleri bu aşamada incelenir.
 5. Organik Gıda Sertifikası: Denetim başarıyla tamamlandıktan sonra, üreticiye organik gıda sertifikası verilir. Bu sertifika, ürünlerin organik standartlara uygun olarak üretildiğini onaylar.

Başvuruda bulunduğunuz ürün sertifika ürün grubu içerisinde olması gerekir. Bu değerlendirme yetkili sertifika firması tarafından yapılacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme yapılacak ve uygun görülmesi durumunda karşı firma ile karşılıklı bir organik ürün belgesi sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ilgili firma tüm standartların uygulanmasına yönelik sorumlulukları kabul etmiş sayılacaktır.

Sözleşme ile birlikte süreç de başlamış olacaktır. Organik ürün belgesi almak istediğiniz ürünün numunesini teslim etmeniz gerekir. Bu aşamada üretim tesisleri, üretim aşamaları ve diğer unsurlar da kontrol edilmektedir. Numune ürünün laboratuvar ortamında testlerden geçirilmesi, analizlerin ve değerlendirmelerinin yapılması onay öncesi son aşamadır. Yapılan tüm test ve analizler uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Tüm bu aşamaların sonucunda ise uygun bulunan ürünler için organik ürün belgesi verilecektir.

Organik Ürün Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Organik ürünlerde ki, Organik Tarım Logosu insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisidir.

ORGANİK TARIM LOGOSU

 % 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi belirtilen ürünler Organik Ürün değildir.

Bu nedenle Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat edilmelidir.

ORGANİK TARIM ETİKET BİLGİLERİ

 • Adı
 • Sertifika Statüsü
 • Hasat Yılı
 • Kime ait olduğu ve Organik Tarım Mevzuatına uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.
 • Organik Tarım Logosu (Yönetmelikte Belirtilen şekilde)
 • Yetkilendirilmiş Kuruluşun Adı,Kodu,Ürün Sertifika Numarası,Logosu
 • İçindekiler
 • Menşei
 • Üretim Yeri,Üretim ve Son Kullanma Tarihi
 • İthal Üründe Mutlaka Türkçe Etiket Bilgileri
 • ORGANİK=EKOLOJİK=BİYOLOJİK Eş Anlamlıdır

*Tarım ve Orman Bakanlığı