Türkiye’de tarıma yönelik program ve destekleyici kurumlar

  1. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK): AB uyum sürecinde Türkiye’nin tarım ve kırsal kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla kurulan TKDK, çeşitli destek ve hibe programları ile tarım sektörünü desteklemektedir. TKDK Web Sitesi
  2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM): Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TİGEM, tarım arazilerini işletmek, tohumculuk, hayvancılık ve tarım projeleri üzerinde çalışmak gibi faaliyetleri yürütmektedir. TİGEM Web Sitesi
  3. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK): Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere uygun koşullarda kredi sağlamak, girdi temininde bulunmak ve tarım ürünlerinin pazarlamasına destek vermek amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluştur. Tarım Kredi Web Sitesi
  4. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (KKDK): Kırsal kalkınmayı teşvik etmek, kırsal alanda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kurulan bir kurumdur. Tarım projelerine destek vermektedir. KKDK Web Sitesi
  5. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Türkiye’deki tarım politikalarını yönlendiren bir sistem olan ÇKS, çiftçilere yönelik destekleme ödemeleri, kredi imkanları ve tarımsal politikaların uygulanmasında temel bir veri kaynağıdır. ÇKS Web Sitesi
  6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, tarım sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürüten bir birimdir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
  7. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP): Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, kırsal ekonomiyi desteklemek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla uygulanan bir programdır. Başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe ve Destek bölümünden yapılmaktadır. KKYDP Web Sitesi

Bu kurumlar ve programlar, Türkiye’de tarım sektörünü desteklemek, çiftçilere finansal ve teknik destek sağlamak, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.