Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL) yeni genel sekreteri B. Ilgın Sözen oldu.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında Prof. Dr. Metin Sözen öncülüğünde, vakıf statüsünde kuruldu.

Kuruluşundan bu yana doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu oldu. “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla hayata geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir yaklaşımı benimseyen ÇEKÜL; kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılması için koruma amaçlı kent planları hazırlanmasını, tarihi mahallelerin, geleneksel çarşıların korunmasını, sivil mimari örneklerinin restore edilerek yeni işlevler kazanmasını, kent meydanlarının yeniden canlanmasını, kent müzeleri ve arşivlerinin kurulmasını sağladı.

Doğal doku kaybolmaya başladığında insanın yaşam alanının tükendiği, kültürel mirasını yitirmeye başladığı bilinciyle hareket ederek toprağı, yeşili korumak ve çoğaltmak için İstanbul’da başladığı ağaçlandırma çalışmalarını Anadolu’nun her karışına yaydı. 

Yerel yöneticilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, girişimcilerin, halkın; kentlerindeki benzersiz doğal ve kültürel mirasın farkına varmaları, değerli birikimlerine sahip çıkmaları için 34 yıldır çalışmalar yürüten ÇEKÜL Vakfı’nın yeni genel sekreteri deneyimli iletişimci ve girişimci B. Ilgın Sözen oldu. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan B. Ilgın Sözen, iş hayatına 1996 yılında Borusan Holding’te reklam ve halkla ilişkiler uzmanı olarak başladı. Körfezbank’ın Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevinin ardından Doğuş Yayın Grubu’nda satış destek direktörlüğünü üstlenen Sözen, 2011 yılından bu yana girişimcilik kariyerini sürdürüyor.

Karbon salımlarının azaltılması için sürekli kendini güncelleyen Karbon Yönetim Yazılım şirketi Co2Nötr ortağı ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik ortamında yaratıcı çözümler sunan Greenturgo ortağı olan Sözen, çok sayıdaki yeni iş modeline yatırımcı ve danışman olarak katkı sağlıyor. 

Okul ve iş hayatı boyunca ÇEKÜL Vakfı’nın aynı zamanda bir gönüllüsü olarak çalışan B. Ilgın Sözen, üstlendiği yeni görev için şu değerlendirmeyi yaptı:

Prof. Dr. Metin Sözen’in izinde, ÇEKÜL’ü geleceğe taşıyacağız

‘’Büyük bir mutluluk ve gururla, ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Sekreteri olarak yeni bir yolculuğa adım attım. Bu değerli vakfın çatısı altında, doğal ve kültürel mirasımızı koruma; bu mirası gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşımak benim için tarifsiz bir onur.

ÇEKÜL Vakfı, Prof. Dr. Metin Sözen’in önderliğinde kurulmuş, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmayı kendine amaç edinmiş bir sivil toplum örgütü. 

Prof. Dr. Metin Sözen’in vurguladığı gibi, ÇEKÜL Vakfı ‘kaybolmaya yüz tutmuş miras değerlerine sahip çıkarak; özgün niteliklerine dokunmadan, benzersiz kimliklerini koruyarak geleceğe aktarmak’ amacıyla yıllardır büyük bir özveriyle çalışıyor.

ÇEKÜL Vakfı, bugüne kadar birçok projeyle doğal ve kültürel mirasımızı koruma yolunda önemli adımlar attı, tarihi dokunun çağdaş bir anlayışla işlevlendirilmesi, geleceğe taşınması için her kentin kendi dokusuna uygun örgütlenme modelleri ve politikalar geliştirdi. 

Ben de bu değerli mirasa katkıda bulunmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. ÇEKÜL Vakfı gençleri de yanına alarak, kimlikli kentlerimizi doğası ve kültürüyle birlikte geleceğe taşımaktaki kararlılığını sürdürecek.”