Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nelerdir ?

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 17 hedefi kapsayarak 2030 yılına kadar küresel zorluklara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler; yoksulluğu sonlandırmak, açlığı bitirmek, sağlıklı yaşamları teşvik etmek, kaliteli eğitim sağlamak, cinsiyet eşitliğini sağlamak, su ve sanitasyonu herkes için güvence altına almak, sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, dayanıklı altyapılar inşa etmek, eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar yaratmak, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, okyanus ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmak, karasal ekosistemleri korumak, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı güçlendirmek gibi konuları içeriyor. Bu hedefler, ülkeler ve BM’nin onlarca yıllık çalışmalarını temel alıyor ve yoksulluğu sonlandırmanın yanı sıra sağlık ve eğitimi iyileştirmek, eşitsizliği azaltmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek gibi stratejilerle birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve okyanusları ve ormanları korumayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, küresel zorluklara yönelik olan bu 17 hedefi maddeler halinde aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Yoksulluğu her yerde sona erdirmek.
 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek.
 3. Her yaşta sağlıklı yaşamları sağlamak ve refahı teşvik etmek.
 4. Kapsayıcı ve adil kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için ömür boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek.
 5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek.
 6. Herkes için su ve sanitasyonun sürdürülebilir yönetimini sağlamak.
 7. Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak.
 8. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için iyi iş koşullarını teşvik etmek.
 9. Dayanıklı altyapılar inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek ve yeniliği desteklemek.
 10. Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak.
 11. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek.
 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim desenlerini sağlamak.
 13. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerini azaltmak için acil eylem almak.
 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.
 15. Kara ekosistemlerini korumak, ormanları sürdürülebilir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek, arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek ve biyolojik çeşitliliği kaybetmeyi durdurmak.
 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, herkes için adalet erişimini sağlamak ve tüm düzeylerde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları inşa etmek.
 17. Uygulama araçlarını güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığı yeniden canlandırmak.

Bu hedefler, dünya çapındaki ülkeler ve BM’nin yıllar süren çalışmalarını temel alır ve yoksulluğu sonlandırmanın yanı sıra sağlık ve eğitimi iyileştirmek, eşitsizliği azaltmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek gibi stratejileri içerir, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve okyanusları ve ormanları korumayı hedefler.

Daha fazla bilgi için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları web sitesini ziyaret edebilirsiniz. sdgs.un.org/goals