Toprak Analizi Nedir? Neden Önemlidir?

Toprak verimliliğinin arttırılması, birim alanda daha çok ürün elde etmek, elde edilen ürünün besin değerinin yüksek olması için toprak analizini yaptırmak gerekir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere bu konuda destekler vererek toprak analizinin önemini vurgulamakta ve toprak analizi yaparak bilimsel tarımı hayata geçirmektedir.

Toprak analizi, ekim yapılacak tarım alanının bir kısmında ki toprağını incelemeye alarak toprağın gübre ihtiyacını ortaya koymamızı sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Toprakta bulunun gerek mineral gerekse de besin düzeylerini belirmemizi sağlar. Ayrıca toprağa ekilecek ürün için ihtiyacı olan gübre çeşidi,cinsi ve miktarını belirmemizi sağlar. Daha az alanda daha çok ürün alabilmemizi ayriyeten de daha kaliteli ürünleri alabilmemizi sağlar. Üstelik toprağın verimliliği ve daha sonra ki yıllar için de devamlılığının sağlanabilmesi için toprak analizi yaptırmak gerekir.

Toprak analizi neden önemlidir ?

Gübre kullanımı çiftçilerin giderlerinin yaklaşık yüzde 30’luk bir kısmına denk gelmektedir. Bu nedenle çiftçi gübreyi doğru yerde doğru miktarda kullanmak, maliyeti kısmak zorundadır.  Toprak testi, gübre kararlarının nasıl alınacağı hakkında önemli bilgiler sağlar.

Yetersiz gübrelemenin maliyeti, genellikle aşırı gübreleme maliyetinden çok daha fazla olabilir.

Ekinlerinizin besin maddesi gereksinimlerini değerlendirmenin tek yolu toprak testidir.

Verim sınırlayıcı olabilecek besinleri tanımlar ve bunun önüne geçmenizi sağlar.

Gübre oranı, zamanlama, yerleştirme ve ürünle ilgili karar almanızı kolaylaştırır.

Toprak Analizi Nasıl Yapılır ?

Topraktan örnek almadan önce tarla gezilerek kabaca toprak ve arazi özellikleri hakkında ön görüş sahibi olunmalıdır. Çünkü toprak yapısı ayn tarla içinde bile farklılık gösterebilir.

Numune Alanı

Numuneye dahil edilecek alanın seçimi, toprak testinin doğruluğu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tarım alanının küçük olduğu yerlerde, her alan için bir örnek toplamak idealdir. Ancak tarım alanının daha büyük olduğu alanlarda daha küçük örnekleme alanlarına bölünmelidir. 

Tek bir örnekle temsil edilebilecek alan için minimum boyut yoktur, bu nedenle hassas örnekleme, sahaya özgü örnekleme veya ızgara örneklemeye izin verilir, ancak besin yönetimi için gerekli değildir.

Numune Derinliği

Besinler için normal numune almak için gereken derinlik yaklaşık 15 cm’dir. Çünkü çoğu bitki kökü bu derinliğe kadar büyür ve toprak çoğu besini toprağa yaklaşık 15 cm derinliğe kadar işler ve karıştırır. Toprak altı normalde besin içeriği bakımından çok daha zayıftır, bu nedenle çok derin örnekleme, tarlanın analizini yapmamızda hatalı bir sonuç verecektir.

Bununla birlikte, toprak nitratları için numune alırken, 30 cm derinliğe kadar olan bir numune mahsul için mevcut nitrat miktarının daha doğru bir gösterimini sağlayacaktır.

Toprak Analizi  İçin Ekipman

Kürek kullanarak numune toplamak mümkün olsa da, numune alma sondası veya burgu kullanmak çok daha verimlidir. Bunlar, özellikle örnekler mikro besin testi için kullanılacaksa paslanmaz çelikten yapılmalıdır.

Toprak örneklerini temiz bir plastik kovada toplayın. Galvanizli kovalar numuneleri çinko ile kirletecek ve bu da mikro besinler için analitik sonuçları kullanılamaz hale getirecektir. Dezenfektan veya deterjan içeren kovalardan kaçının, çünkü bu malzemeleri içeren kovalar toprağa fosfat karıştırabilir.

Toprak Analizi  İçin Zamanlama

Bir tarla için topraktaki değişiklikleri ve sorunlarını, mahsul verimini veya gübre gereksinimlerini önemli ölçüde etkileyecek kadar büyük hale gelmeden önce tespit etmek için yeterince sık numune toplayın. Çoğu çiftlik için, bu zamanlama üç yılda bir yeterlidir.

Toprağın besinleri tutma kapasitesinin düşük olduğu yerlerde veya belirli bir besini büyük miktarlarda çıkaran mahsuller yetiştirildiğinde toprak testi değerlerinde hızlı değişiklikler meydana gelebilir. Kaba dokulu topraklarda yonca, mısır veya domates gibi büyük miktarlarda potasyumu uzaklaştıran mahsullerin yetiştirildiği yerlerde daha sık numune alınması gerekecektir.